Nieuws

Fortress ondertekent overeenkomst Kijkduin Bad


ROTTERDAM – Met de ondertekening van een intentie overeenkomst met de gemeente Den Haag door wethouder Marjolein de Jong is de herontwikkeling van Kijkduin een belangrijke stap verder.

De overeenkomst is een vervolg op het reeds door de gemeenteraad vastgestelde masterplan Kijkduin en dient als basis om te komen tot verdere stappen zoals een door de gemeente vast te stellen Planuitwerkingskader en een anterieure overeenkomst. De anterieure overeenkomst inclusief Planuitwerkingskader zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2013 gereed zijn.

Het herontwikkelingsplan van Fortress voorziet in 215 nieuwe appartementen in de badplaats. Het huidige winkelcentrum en de boulevard worden gefaseerd getransformeerd naar circa 17.000 m2 nieuw te bouwen badplaatsvoorzieningen, met een divers winkel- en horeca aanbod alsook andere publieksfuncties. Het huidige maaiveld parkeren wordt vervangen door circa 600 gebouwde parkeerplaatsen. Fortress, eigenaar van het huidige winkelcentrum, is verantwoordelijk voor het totale programma.

De nieuwe voorzieningen bestaan hoofdzakelijk uit winkels, restaurants en overige strand- en duin gerelateerde leisure activiteiten. Het winkelaanbod is gericht op funshoppen voor zowel bezoekers als bewoners van de badplaats. Het nieuwe Kijkduin wordt straks gekenmerkt door een dorpskern met intieme straatjes en levendige pleinen met verschillende thema’s waar door het hele jaar heen comfortabel en beschut gewinkeld kan worden. Met Kijkduin krijgt Den Haag er een unieke badplaats van niveau bij.

 


New Babylon loopt langzaam vol