Nieuws

Fortress verhuurt 1.400 m2 aan de Overschiestraat


Rotterdam, 29 november 2012

Fortress heeft met Groep Zone3 B.V. een langjarige huurovereenkomst gesloten voor in totaal ca. 1.400 m2 kantoorruimte gelegen aan de Overschiestraat 176 te Amsterdam. Het complex zal volledig worden gerevitaliseerd en de nog beschikbare ruimten zullen geschikt worden gemaakt voor kleinschalige verhuur. Er zal o.a. een algemene baliefunctie worden gecreëerd. In het complex is nog 2.600 m2 kantoorruimte beschikbaar vanaf ca. 50 m2 kantoorruimte.

Zone3 is een sociale onderneming die, met name in en om Amsterdam, op een professionele manier diensten levert aan zowel overheidsinstellingen, profit als non-profit organisaties met als doel duurzame verbetering van de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met ruim 200 medewerkers levert Zone3 een uitgebreid integraal pakket aan diensten, te weten schoonmaak, onderhoud, schilderwerk, groenvoorzienig, PKVW, buurtbeheer, buurtvoorlichters, totaalbeheer, huismeesters en toezicht & beveiliging. Meer informatie vindt u op www.zone3.nl


Fortress verhuurt 1.000 m2 in Amsterdam


Rotterdam, 22 november 2012


Fortress heeft met Independent IP B.V. een langjarige huurovereenkomst gesloten voor in totaal ca. 1.000 m2 kantoorruimte gelegen aan de Gyroscoopweg 144 te Amsterdam. Independent IP is actief in de Digitale Muziek Business en biedt artiesten, muzieklabels en distributeurs de mogelijkheid om hun eigen muziek van een centrale locatie te uploaden naar online websites zoals iTunes, Spotify, Amazon etc. In het complex is nog ca. 1.500 m2 kantoor-/ studioruimte beschikbaar ten behoeve van muziek gerelateerde partijen.


Fortress verhuurt 3.300 m2 op het Foodcenter


Rotterdam, 15 november 2012


Fortress heeft met Maxivers B.V. een langjarige huurovereenkomst gesloten voor in totaal ca. 3.300 m2 gekoelde bedrijfsruimte en kantoorruimte gelegen op de Jan van Galenstraat 4 te Amsterdam. Het complex, gelegen op het Foodcenter, is hiermee volledig verhuurd.

Maxivers staat voor een samenwerkingsverband tussen onafhankelijke, individuele ondernemers in de food branche met productie in eigen beheer. Op een vooruitstrevende en eenvoudige manier worden de producten en diensten aangeboden op de markt. Dagvers staat hierbij voorop.

Fortress is samen met Urban Interest eigenaar van deze en een tweetal andere locaties op het foodcenter.

 


Fortress verhuurt 3.500 m² op het Foodcenter


Rotterdam, 8 november 2012


Fortress heeft met Holding Gebr. Rustenburg B.V. een langjarige huurovereenkomst gesloten voor in totaal ca. 3.500 m2 gekoelde bedrijfsruimte en kantoorruimte gelegen op de Jan van Galenstraat 4 te Amsterdam. Het complex, gelegen op het Foodcenter is hiermee op 3300 m2 na volledig verhuurd. De laatste 3300 m2 zal, gezien onderhandelingen in een vergevorderd stadium, binnen afzienbare tijd worden verhuurd.

Gebr. Rustenburg B.V. is in 1934 opgericht en is sindsdien op het Foodcenter gevestigd. Gebr. Rustenburg B.V. is leverancier voor onder andere verse groenten en fruit.

Fortress is samen met Urban Interest eigenaar van deze en een tweetal andere locaties op het Foodcenter.

 


NDSM aantrekkelijke plek voor onderscheidende organisaties


Amsterdam, 29 oktober 2012


Greenpeace verhuist naar de Smederij op NDSM, Amsterdam-Noord

Greenpeace gaat begin 2014 verhuizen naar de Smederij; een industriële loods op NDSM die volledig hergebruikt en gerenoveerd gaat worden. Voor de milieuorganisatie waren de duurzame aspecten van het gebouw en de directe omgeving essentiële uitgangspunten voor de keuze van het nieuwe hoofdkantoor.

Mediawharf, het ontwikkelconsortium bestaande uit FORTRESS, BIESTERBOS en Het Fort Onroerend Goed, bereikten overeenstemming over een langjarig huurcontract voor een metrage van 2.100 m² v.v.o. Hiermee wordt de volgende stap gezet in de verdere transformatie van een markant stuk Amsterdam aan het IJ.

Greenpeace
Greenpeace heeft in de Smederij de mogelijkheid om samen met de ontwikkelaar MediaWharf een zo ‘groen’ mogelijk kantoor te ontwikkelen. Door transformatie en hergebruik krijgt de Smederij een nieuw leven. Gebruikmakend van duurzame materialen, zo optimaal mogelijke installatieprincipes en aandacht voor energieverbruik en exploitatie. De Smederij wordt daarmee duurzaam zowel in gebruik (functioneel) als voor de omgeving (maatschappelijk, sociaal en economisch). ‘We wilden al heel lang een kantoor dat voor een deel in de eigen energiebehoefte kan voorzien. Dat gaat nu lukken.’, zegt Greenpeace-directeur Sylvia Borren trots. ‘De kosten voor alle energiebesparende maatregelen verdienen we straks terug door de lage energierekening. Met goede isolatie, geothermische verwarming en koeling, gebruik van lokaal opgewekte windenergie, waterbesparende maatregelen en het (her)gebruik van duurzame bouwmaterialen wordt het pand op de NDSM-werf een voorbeeld. De nieuwe locatie biedt alles wat voor Greenpeace belangrijk is: goed bereikbaar met de fiets en openbaar vervoer en direct toegang tot het water, zodat de Greenpeace-vloot voor de deur kan aanmeren. En een innovatieve omgeving met buren, waarvan wij denken dat zij met ons van het NDSM-gebied een voorbeeld willen maken van groen werken en wonen.’ De duurzame kwaliteit wordt verder versterkt doordat de oude loods op de voormalige scheepswerf wordt herbestemd en het monument wordt hersteld. Greenpeace huurt een deel van de Smederij. Er is nog ca. 1.500 m² v.v.o. kantoorruimte en ca. 400 m² v.v.o. horecaruimte beschikbaar. Hierover vinden gesprekken plaats met enkele potentiële huurders.

NDSM
De aan het Amsterdamse IJ gelegen voormalige werf van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) oefent een enorme aantrekkingskracht uit op onderscheidende bedrijven, organisaties en initiatieven. Bedrijven als MTV, IDTV, Discovery Channel, Lemz, Heren5, Red Bull, HEMA, Fronteer Strategy, VNU Media, Rough Cookie, Hiswa, Boxpark etc. gingen Greenpeace voor en geven vorm aan dit uitdagende gebied. De mogelijkheden voor huisvesting zijn uiteenlopend en onderscheidend. Het gemengde programma van ca. 440.000 m² biedt ruimte voor de functies wonen, werken, eten, drinken, slapen, winkelen, leisure, onderwijs, cultuur, evenementen, jachthaven, parkeren, etc.
 

De NDSM-werf bevindt zich in een transformatieproces. De monumenten en werfrelicten vormen de basis voor de invulling. Er wordt aan de toekomst gebouwd met het principe mix-to-the-max. Mixen van functies, mensen en activiteiten binnen het gebied, op een kavel maar ook binnen een gebouw.

Ontwikkelvisie
De eigenaar/ontwikkelaar van de hoofdloods, Mediawharf, is verheugd over de komst van Greenpeace. ‘Op zowel het creatieve, media, culturele, retail, horeca en nautische vlak zijn aantrekkelijke partijen geland op de werf. Door de komst van Greenpeace wordt nu een belangrijke stap gezet in het duurzame karakter van NDSM. Door de nauwe samenwerking die we al in een vroegtijdig stadium met Greenpeace hadden, hebben we de gezamenlijke doelstellingen qua duurzaamheid en kwaliteit kunnen invullen. Hierdoor kunnen wij dit unieke en karakteristieke gebouw op een hoogwaardige manier ontwikkelen.’

BIESTERBOS is gedelegeerd ontwikkelaar op zowel het oostelijk als het westelijk deel van de NDSM-werf. SOLVED onafhankelijke gebruikersadviseurs en DTZ Zadelhoff bemiddelden bij de overeenkomst.

Stadsdeel Amsterdam-Noord
Stadsdeelvoorzitter Rob Post is eveneens blij met de komst van Greenpeace naar de NDSM-werf. ‘Amsterdam-Noord biedt, ook in deze tijden, een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het feit dat partijen vanuit andere delen van de stad de toegevoegde waarde van dit ondernemende stadsdeel zien, is een bewijs van de lokale kracht. Als stadsdeel hebben wij ons ingespannen de komst van Greenpeace te faciliteren.’